Wzrost płac w roku 2019 w wielu branżach.

Prognozy podwyżek dla grup zawodowych i społecznych na rok 2019 prezentują się bardzo dobrze. Żądania protestujących w zeszłym roku spotkały się z pozytywną odpowiedzią resortu pracy. Podwyżki w tym roku są jednocześnie dobrymi perspektywami na wysokość wynagrodzenia w kolejnych latach.

Wzrost płac dla grup zawodowych

W roku 2019 nauczyciele dostaną 5 proc podwyżki, co da im zarobki o łącznie 15,8 proc. większe niż dwa lata temu. Związki zawodowe nauczycieli utrzymują jednak, że to za mało, a ich żądania do 1000 zł netto więcej do wynagrodzenia zasadniczego. Policjanci, którzy w listopadzie 2018 roku w ramach protestu masowo przechodzili na zwolnienia lekarskie otrzymają 655 zł brutto podwyżki. Na wzrost płac mogą liczyć również żołnierze zawodowi – około 500 zł więcej, a także cywilni pracownicy wojska – około 300 zł. Każdy pracownik sądowy niezależnie od zajmowanego stanowiska ma dostać w 2019 roku około 200 zł podwyżki. Dodatkowo przewidziano budżet 30 mln zł na nagrody uznaniowe dla zaangażowanych pracowników. Protesty ratowników medycznych zakończone zostały porozumieniem, w wyniku którego mają on i otrzymać 400 zł podwyżki. Prawdopodobnie to jednak nie koniec protestów, ponieważ podwyżki obejmują wyłącznie ratowników medycznych, natomiast pominięto oddziały SOR i izbę przyjęć.

Waloryzacja rent i i emerytur inaczej niż zwykle

Z roku na rok wysokość świadczeń emerytalno-rentowych wzrastała o 3,26 proc. Rządowa nowelizacja jednak wprowadziła duże zmiany na korzyść świadczeniobiorców. Oba świadczenia od marca 2019 roku mają wzrosnąć o co najmniej 70 zł. Celem tego jest podniesienie wysokości najniższych rent i emerytów z 1029,80 do 1100 zł, co oznacza, że niektóre z nich wzrosną nawet o 6,8 proc.

Wiele zmian zapowiada się również w przypadku wzrostu płacy minimalnej. Podwyższona zostanie o 7,1 proc, a więc z 2100 zł brutto do 2250 zł brutto, jednak najciekawszym przedsięwzięciem jest wyłącznie tzw. dodatku stażowego z kwoty będącej płacą minimalną.