Instytucja Państwowa finansowa-KIR!

Instytucja państwowa, która pełni wiele ważnych funkcji na rynku finansowym Polski. Zajmuje się dostarczaniem usług bankowych wspierających rozwój i działanie wielu sektorów, w tym nie tylko samych banków, ale również sądów, przedsiębiorstw, administracji publicznej. KIR zajmuje się również kontrolą, nadzorowaniem i usprawnianiem systemu ELIXIR, który sam opracował.

Krajowa Izba Rozliczeniowa – podstawowe zadania

Krajowa Izba Rozliczeniowa powołana została w 1992 roku przez Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich i inne instytucje. Jej istnienie i zakres obowiązków reguluje ustawa z dnia 29. sierpnia 1997 roku. Zarządzanie przepływem pieniężnym przez KIR ma wiele form. Instytucja ma za zadanie wspierać i poprawiać wydajność krajowych transakcji bezgotówkowych wykonywanych kartą i mobilnie poprzez opracowywanie i dostarczanie odpowiednich narzędzi i usług. Dodatkowo jej zadaniem jest tworzenie usług i produktów, które ułatwią pracę działu Research and Development, zajmujące się badaniami i rozwojem polskiego systemu finansowego. Krajowa Izba Rozliczeń ma za zadanie zapewnić bezpieczne, ale również szybki i niezawodne rozliczenia międzybankowe, zarówno w złotówkach, jak i w EUR. KIR sprawuje również opiekę nad krajową administracją publiczną poprzez pośredniczenie w dostarczaniu i wdrażaniu usług mających na celu wsparcie aktywności tego sektora bankowego.

KIR ułatwił transakcje w internecie

Usługa ELIXIR znana jest każdemu kto posiada konto w bankowości internetowej. Elektroniczny system rozliczania transakcji to łatwa, prosta i szybka możliwość wykonywania przelewów, zleceń zapłaty i czeków. Działanie modelu nadzorowane jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową i oparte jest o sesje przychodzące i wychodzące. Dodatkowo KIR stworzył system Express Elixir, który umożliwia natychmiastową realizację przelewów. Proces od momentu zlecenia przelewu do jego zaksięgowania trwa maksymalnie 30 minut, a najwyższa kwota przelewu nie może przekroczyć 100 000 złotych.