Pożyczki dla zadłużonych bez weryfikacji baz – ciekawostki

Firmy pożyczkowe doskonale wiedzą, jak trudno jest uzyskać zobowiązanie w banku, jeśli posiada się negatywną historię kredytową. Banki nie są zainteresowane faktem, że zadłużenia powstały dawno i zostały już uregulowane. Adnotacja na ten temat widnieje w bazach nawet 5 lat, dlatego z miejsca skreśla wnioskującego i przyczynia się do odmowy ze strony banku. Natomiast instytucje pozabankowe wykorzystują inny sposób na ocenę ryzyka, dzięki czemu mogą zaproponować produkty finansowe również zadłużonym.

Oświadczenie zamiast sprawdzania baz

Oparcie oceny ryzyka związanego z udzieleniem zobowiązania o bazy jest dla klientów z negatywną historią kredytową równoznaczne z odmową. Dlatego instytucje finansowe korzystają z regulacji prawnych znajdujących się w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715), które wskazują, że:

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.”.1

Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest to, że wnioskujący nie musi dostarczać żadnych zaświadczeń od pracodawcy, wyciągów z banków ukazujących wpływy na konto czy deklaracji z Urzędu Skarbowego. Wystarczy oświadczenie o dochodach – pisemne podczas wypełniania wniosku i/lub słowne, w trakcie rozmowy z przedstawicielem firmy pożyczkowej.

Pożyczki dla zadłużonych bez weryfikacji baz tylko przy odpowiednich dochodach

Dla wielu instytucji finansowych informacje znajdujące się w bazach nie mają takiego znaczenia, jak wysokość dochodów. To one grają kluczową rolę podczas rozpatrywania wniosku. Jeśli będą zbyt niskie, pożyczki dla zadłużonych bez weryfikacji baz nie zostaną przyznane.

Standardy typowe dla firm pożyczkowych zachowane również dla zadłużonych

Osoby zadłużone nie muszą obawiać się niezliczonej ilości formalności lub dłuższego okresu oczekiwania na decyzję. Wszystkie standardy, takie jak minimum formalności, szybkie rozpatrzenie wniosku czy atrakcyjne oprocentowanie zostało zachowane również w przypadku pożyczek dla zadłużonych bez weryfikacji baz.

1http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/T/D20110715L.pdf